STATUT

Statut określa cele, działania i formy pracy fundacji, określa skład i działanie zarządu oraz dostarcza informacji na temat organizacji fundacji "Młodorośli"

Skontaktuj się z nami

Fundacja Młodorośli

ul. Lirowa 17, 80-298 Gdańsk

biuro@fundacjamlodorosli.pl